i-Probase

Tandzorgspecialisten werken dikwijls niet vanuit dezelfde locatie. Bovendien worden overleg en interactie gehinderd door overvolle agenda’s. Dus is het winst als vanuit alle disciplines, professionals op ieder moment snel en makkelijk inzicht krijgen in ieders informatie, kennis en kunde. Dat kan nu. Via een ideaal hulpmiddel voor onderlinge communicatie binnen interdisciplinaire teams. Via i-Probase van Aldentis.

Kenmerken

 • i-Probase biedt de mogelijkheid om behandelinformatie te delen
 • Ieder interdisciplinair team (van tandheelkundige zorgverleners) kan een licentie kopen
 • Kopers zijn vertegenwoordigers uit minimaal twee (lokale, regionale, landelijke of internationale) vakdisciplines
 • Kopers bepalen zelf de omvang van de groep deelnemers
 • Jaarlijkse licentieprijs kent een omslag per deelnemer
 • Er kan (gedeeltelijk) toegang worden verleend aan zowel behandelaars als cliënten
 • Het behandeljournaal en de -documentatie zijn vanaf elke locatie via het internet te raadplegen
 • i-Probase heeft een mogelijkheid om onderling te verwijzen of advies te vragen
 • Via internet kunnen de zorgverlener, de patiënt, maar ook de specialist de verzamelde patiëntengegevens benaderen
 • Ingebrachte röntgenfoto’s, kleurenfoto’s en behandelverslagen zijn overzichtelijk te raadplegen
 • Naast behandelplanning is ook de voortgang in de tijd te volgen
 • Via de Adviesaanvraag ‘bepreekt’ het interdisciplinaire tandheelkundige team onderling de optimale oplossing voor de cliënt
 • i-Probase heeft beveiliging voor privacygevoelige cliëntengegevens

 
disclaimer | © 2008 ALDeNTIS | e-mail: info@aldentis.org